Susan Stedman
Laxåvägen 12
128 44 Bagarmossen
Telefon 0705-734098
E-mail: stedmancello@hotmail.com

En violinbyggare kan utvecklas inom sitt yrke hela livet. Jag upphör aldrig att fascineras av att man av några träbitar kan skapa någonting så vackert som ett stråkinstrument. Ett instrument måste kunna svara på minsta variation i uttrycksregistret. Alla klangfärger och dynamiska skiftningar som musikern föreställer sig inombords ska till exempel violinen kunna vidareföra till lyssnarna. En rik klangfärg i svagaste pianissimo, ett starkt fortissimo, även uppe i höga lägen och med flageoletter. Musikern ska alltså inte känna sig hämmad av instrumentet, utan kunna uttrycka sig fritt. Det är där violinbyggaren kommer in, när han eller hon hjälper musikern att bli nöjd med sitt instrument. Själv är jag cellist och det underlättar mitt arbete - som musiker har jag haft samma bekymmer med instrumentet och kan förstå och åtgärda även det som är svårt för musikern att uttrycka i ord.



S.V.I.T. Danielsson Klockar Källman Larsson Lindberg Pullar Skog Norudde Stedman Wallmo Åslund