Olof Lindberg
Ringdansvägen 3 E
126 33 Hägersten
Telefon 0722-255711
E-Post:Olof.lindberg@ki.se


Instrumenthantverket utgår ifrån mitt musikintresse som framför allt handlar om de äldre epokerna. Därför vill jag särskilt ägna mig åt de historiska instrumenten och göra instrument som är anpassade för olika repertoarer. Så är det nämligen, att varje tid haft sina egna instrumentideal och genom att återskapa instrumenten kan man levandegöra dåtida klanger och tekniker. Det är till exempel stor skillnad på en fiol i en symfoniorkester av format och en fiol i en ensemble för barockmusik. Jag kan hjälpa till att anpassa instrumentet för musikerna speciella behov, beroende på vilken repertoar han eller hon spelar och på hans eller hennes personlighet.S.V.I.T. Danielsson Klockar Källman Larsson Lindberg Pullar Skog Norudde Stedman Wallmo Åslund